Life Multispeciality Hospital

IVF Overview

Test Tube Baby

Oocyte retrival
Blastocyst Culture
Embryo Transfer
ICSI Station
ICSI
IVF / ICSI (आय वि एफ / इक्सी (टेस्ट ट्युब बेबी))

Female Infertility

Follicular Monitoring (फॉलिक्युलार मॉनिटरिंग) सोनोग्राफीच्या मदतीने अंडाशयाची होणारी वाढ बघणे
S.S.G(सोनोसालफिंगोग्राफी) गर्भाशयात विशिष्ट प्रकारचे औषध सोडून सोनोग्राफीच्या साहाय्याने गर्भाशय व नळयाची तपासणी
H.S.G
(हिस्टेरोसालफिंगोग्राफी)
क्ष - किरणाद्वारें गर्भाशयाची तपासणी
Hysteroscopic cannulation
Hystero Laproscopy (हिस्टेरोलॅप्रोस्कोपी)
P.C.O Drilliing (दुर्बिणीच्या शशस्त्रक्रियेद्वारे अंडाशयावरची सूज कमी करणे)
IUI (कुत्रिम बीजारोपण)
Embryo transfer
Donor egg
Embryo freezing
Recurrent Abortions वारंवार होणार गर्भपात : यावर कारणे शोधून त्यांचा योग्य पद्धतीने उपचार

Male Infertility

PESA / TESA / MESA(टेस्टिक्युलार बायॉप्सी) Azospermia(वीर्यात शुक्रजंतू अजिबात नसल्यास) अंडाशयातून शुक्रजंतू काढून तपासणी करणे
Analysis(शुक्रजंतूंची अत्याधुनिक पद्धतीने तपासणी)
PESA
Varicocele Surgery
MicroTese Surgery
Donar Sperm
DNA fragmentaion
Semen freezing

IVF Lab & OT